PRO KAPITAL
Twoje biuro ubezpieczeń
 
UBEZPIECZNIA KOMUNIKACYJNE
 • OC
 • AC
 • Assistance (ASS)
 • Szyby
 • NNW - komunikacyjne
 • Ubezpieczenie kierowców

 

UBEZPIECZNIA MAJĄTKOWE DLA RODZIN

 • Mieszkań
 • Domów
 • OC w życiu prywatnym
 • Mienia ruchomego i stałych elementów

 

  UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTW

 • Ubezpieczenie budynków
 • Ubezpieczenie mienia
 • OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów świadczących usługi medyczne
 • Ubezpieczenie pracowników
 • Niestandardowe oferty dla dużych przedsiębiorstw

 

UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
 • Dotowane i komercyjne  ubezpieczenia upraw
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego i płodów rolnych

 

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

 • NNW
 • Kosztów leczenia za granicą

 

 UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I INWESTYCYJNE

 • Terminowe ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenia ochronno-kapitałowe
 • Ubezpieczenia zdrowotne